БУЦЬКА ОТГ

Маньківський район Черкаська область

Оголошення

Буцька селищна рада з 1-го квітня 2019-го року до 31-го травня 2019-го року проводить перереєстрацію осіб поставлених на квартирний облік.

За час перебування на квартирному обліку громадян у них нерідко відбуваються різноманітні зміни, наприклад, у складі сім’ї, розмірі займаної житлової площі тощо, що може вплинути на право подальшого перебування їх на обліку.  Тому у зв’язку з цим виконавчий комітет селищної ради  щороку проводить перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку, у ході якої перевіряються їх облікові дані. В ході перереєстрації для перевірки облікових даних громадян, вони запрошуються  в селищну раду з наступними документами:

 

 • Довідка про склад см’ї (для громадян, які в поточному році таку довідку не надавали, та для громадян в складі родин яких сталися зміни після надання довідки в поточному році)

 

 • Копія ідентифікаційного номера на кожного члена родини, який перебуває на квартирному обліку(для громадян, які раніше копію цього документа не надавали)

 

 • Копії свідоцтв про народження неповнолітніх членів родини, які перебувають на квартирному обліку .

 

 • Довідку з місця роботи (для молодих фахівців, педагогічних працівників, працівників МВС, працівників прокуратури)

 

 • Копії паспортів кожного члена родини, який перебуває на квартирному обліку( 1, 2 та всі сторінки реєстрації)

 

 • Копію свідоцтва про право власності на житло (договору купівлі-продажу, дарування, спадщини),(для громадян які раніше такі відомості не надавали)

 

 

Громадяни, які не проходять перереєстрацію квартирного обліку, до Єдиного державного реєстру не вносяться, та відповідно до Житлового Кодексу України, не вважаються такими, що потребують поліпшення житлових умов.

Зміни до паспортів бюджетних програм від 25.03.2019

Паспорт_бюджетної_програми_0111020_на_2019

Паспорт_бюджетної_програми_0113033_на_2019

Паспорт_бюджетної_програми_0113242_на_2019

Паспорт_бюджетної_програми_0116030_на_2019

Паспорт_бюджетної_програми_0117461_на_2019

Паспорт_бюджетної_програми_0110150_на_2019

Паспорт_бюджетної_програми_0111010_на_2019

Розпорядження №18-ОД Про бюджет

Оголошення

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ  детального плану території Буцького каньйону та прилеглої житлової та громадської забудови в смт Буки Маньківського району Черкаської області

 

21.03.2019 р.

 

Замовник: Виконавчий комітет Буцької селищної ради об’єднаної територіальної громади Маньківського району Черкаської області.

 

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування: Детальний план території Буцького каньйону та прилеглої житлової та громадської забудови в смт Буки Маньківського району Черкаської області планується розробити з метою подальшої перспективи розвитку території Буцького каньйону, визначення його планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови селища біля каньйону.  Основні цілі  детального плану території  це уточнення планувальної структури, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації території, винесення об’єктів, розміщення  яких на території Буцького каньйону не відповідає законодавству,  обґрунтування потреб формування  нових земельних ділянок на прилеглій території біля Буцького каньйону та визначення їх цільового призначення. Підставою для розроблення Детального плану території є рішення Буцької селищної ради № 10-15/VII від 17.08.2018 року.  Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію вищого рівня – генеральний план смт Буки.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля: Передбаченою стратегією планування та забудови території Буцького каньйону та прилеглої житлової та громадської забудови не передбачено розміщення об’єктів та видів діяльності, які входять в перелік категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 р.

 

Ймовірні наслідки:

 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Детальний план території Буцького каньйону та прилеглої житлової та громадської забудови є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення. Реалізація проектних рішень детального плану може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як грунт, ландшафт,  поверхневі води. Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень детального плану як на окремі компоненти довкілля (надра, ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і комплексні зміни умов існування території, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом. Буцький каньйон, є комплексною геологічною пам’яткою природи місцевого значення на р. Гірський Тікич, площа що підлягає природоохоронним заходам 0.8 га. Також на території каньйону знаходиться геологічна пам’ятка природи місцевого значення  скеля «Радіонова» – 0,2 га та гідрологічна пам’ятки природи місцевого значення водопад «Вир» – 0,3 га. Виконання стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проектних рішень детального плану щодо можливих наслідків на дані об’єкти з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від реалізації принципових планувальних рішень перспективи розвитку території Буцького каньйону та прилеглої житлової та громадської забудови, які передбачені детальним планом  – відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо детальний план не буде затверджено: Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування. Загальною альтернативою детального план території Буцького каньйону та прилеглої житлової та громадської забудови, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення детального плану території, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду містобудівної документації як детальний план території, буде застосована методологія аналітичних методів дослідження. Основними критеріями оцінки під час проведення стратегічної екологічної оцінки даного проекту містобудівної документації є визначення відповідності його до встановлених вимог державних будівельних норм, санітарних норм і правил України,  вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. Насамперед, буде застосований аналіз контексту намічених цілей стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації проектних рішень детального плану. Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: регіональні доповіді про стан довкілля; дані моніторингу стану довкілля; статистичну та іншу доступну інформацію з відкритих джерел. Комплекс методів проведення стратегічної екологічної оцінки детального плану може бути розширений та поглиблений при надходженні відповідних пропозицій від зацікавлених сторін.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

 

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації буде відповідати всім чинним на даний час нормам та не потребує в розгляді додаткових заходів для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

 

Структура  звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України “ Про стратегічну екологічну оцінку ”  і складається з наступних розділів:

 

 1. Зміст та основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану;
 3. Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
 4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;

 

 1. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються детального плану, а також шляхи врахування таких зобов’язань/вимог під час підготовки документа державного планування;
 2. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 3. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;
 4. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення;
 5. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 6. Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 7. Розраховане на широку аудиторію резюме не технічного характеру звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту детального плану території.

 

Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути  включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень детального плану території з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання: Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детальний план території Буцького каньйону та прилеглої житлової та громадської забудови в смт Буки Маньківського району Черкаської області подаються до виконавчого комітету Буцької селищної ради об’єднаної територіальної громади Маньківського району Черкаської області за адресою: 20114  Черкаська обл., Маньківський р-н, смт Буки, вул. Центральна, буд. 28,

електронна адреса, bukyotg@gmail.com

телефон, 0982739754

відповідальна особа селищний голова Залізняк Сергій Степанович

 

Зауваження і пропозицій приймаються до 05 .04. 2019 року.

 

Селищний голова                                                         Залізняк С. С.